รหัสผู้ใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
     
   
ประกาศ เนื่องจาก Harddisk ระบบงานสารบรรณเกิดความเสียหายโดยสามารถกู้คืนข้อมูลได้บางส่วน จึงทำให้มีผลกระทบในการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลบางไฟล์ได้ไม่สำเร็จ หรือดาวน์โหลดได้ไม่สมบูรณ์
และข้อมูลแบ็คอัพล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ก.ค.59 เวลา 14.30 น. หากมีการส่งหนังสือในระบบงานในช่วงระหว่าง วันที่ 26 ก.ค.59 เวลา 14.30 น. - วันที่ 31 ก.ค. 59
ให้ท่านทำการส่งหนังสือในระบบใหม่เนื่องจากผู้รับปลายทางอาจยังไม่ได้รับหนังสือของท่านในระบบงานสารบรรณ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 59 10.30 น.*** ขณะนี้ท่านสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเบราว์เซอร์ Chrome ,firefox หรือ IE ได้แล้ว