รหัสผู้ใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
     
   
ประกาศ ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเริ่มใช้งานระบบออกเลขหนังสือ และคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และจะทำการปิดใช้งานระบบการออกเลขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://edoc.ayutthaya.go.th/*** ขณะนี้ท่านสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเบราว์เซอร์ Chrome ,firefox หรือ IE ได้แล้ว